Zadzwoń do nas
510903547

Zmiany w podatku VAT – co nasz czeka?

Zmiany w Podatku VAT – podsumowanie

Grudzień to prawie we wszystkich branż miesiąc podsumowań. Dotyczy to także prawa podatkowego w naszym kraju. Uchwalona na początku grudnia nowelizacja ustawy o VAT przyniesie w roku 2017 wiele zmian. Celem nowej ustawy jest przede wszystkim poprawienie skuteczności w ściąganiu należności wynikających z tego podatku. Prawo i Sprawiedliwość od początku zapowiadało walkę z procederem wyłudzania podatku VAT. Czas na małe podsumowanie. Sprawdźmy jakie zmiany w podatku VAT przyjdą wraz z 1 stycznia 2017 roku.

Faktury korygujące bez potwierdzenia

Pozytywne zmiany na pewno odczują firmy zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego oraz usług telekomunikacyjnych. Wszystkie branże, które odczują ulgę zostały wymienione w pozycjach 140 do 153 oraz 174 i 175 załącznika nr 3 do nowej ustawy o VAT. Pozytywna zmiana, o której wspomniałam to zniesienie obowiązku potwierdzenia trzymania faktury korygującej przez klienta. Dzięki temu wiele procesów związanych z księgami zostanie uproszczonych.

Zmiany w sposobie rejestracji podatnika VAT

Zmieni się także sposób rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. Organy za odpowiedzialne będą mogły odmówić rejestracji jeżeli dane podane w zgłoszeniu nie są zgodne z prawem. W ten sposób rząd ograniczyć proceder powstawania firm słupów. Weryfikacja będzie się odbywać przez różne próby skontaktowania się z firmą. Jeżeli będzie to niemożliwe ze względu na fałszywe dane podane we wniosku organ nie dokona rejestracji.

Odpowiedzialność solidarna

Nowością jest wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej. Od stycznia pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe. To także element walki z tzw. słupami. Górna granica odpowiedzialności została ustalona na 500 000 złoty. Warto zauważyć, że posłowie PO ostawali przy złagodzeniu tych zapisów.

Kontrola dostaw towarów wrażliwych

Duża zmiana szykuję się także w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów wrażliwych. Takie podmioty będą musiały upoważnić bank, który prowadzi ich rachunek do informowania urzędu skarbowego o wszystkich działaniach wykonywanych na tym rachunku bankowym. Upoważnienie to dotyczy wszystkich podatników wpisany w załącznik nr 13 do ustawy o VAT.

Solidarna odpowiedzialność przy handlu

Zmienił się także sposób odpowiedzialności podatkowej za transakcje, których przedmiotem są dyski twarde HDD i SDD. O teraz obowiązuje solidarna odpowiedzialność. Dotyczyć będzie ona także handlu folią typu stretch. W niektórych branżach zostanie zastosowany mechanizm odwróconego podatku VAT. To nabywca będzie odpowiedzialny za rozliczenie z urzędem skarbowym. To rozwiązanie przede wszystkim obejmie branże budowlaną.

Szybszy zwrot podatku nie dla wszystkich

Zmiany dotkną także 25 dniowego terminu zwrotu podatku VAT. Szybsze uzyskanie zwrotu będzie dotyczyć podmiotów, które zarejestrowane są jako podatnik VAT dłużej niż 12 miesięcy i w każdym z tych miesięcy składali odpowiednie deklaracje. Kwota nierozliczona i przenoszona na nowy okres nie może przekroczyć 3000 złoty.

Małe podsumowanie

Jak widać zmian jest naprawdę wiele. Tworząc ten tekst skupiłam się na tych najbardziej istotnych dla osób będących podatnikiem VAT. Polecam zapoznać się osobiście z nową ustawą i sprawdzić wszystkie zmiany w podatku VAT.