Zadzwoń do nas
510903547

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2019 roku.

Świętowanie nowego roku za nami. Czas skupić się nad tym co przed nami, a czeka nas dużo zmian w prawie pracy. Pokrótce omówimy najważniejsze z nich, których znajomość na pewno się przyda w nadchodzącym roku, a zmianę przepisów odczujemy już od stycznia. Zatem zaczynamy !!!

  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat od 1 stycznia 2019r wynosić będzie już nie 2100zł, a 2250zł brutto. Natomiast stawka godzinowa za wykonanie zlecenia/ świadczenie usługi wyniesie 14,70zl. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 1zł.
  2. Nowy Kodeks Pracy odnosi się także do wymiaru urlopu wypoczynkowego. Od tej pory wszyscy mogą liczyć na jednakową ilość dni, która będzie nam przysługiwać. Teraz będzie to 26 dni, bez znaczenia ma ilość przepracowanych lat.
  3. Nowe zasady dotyczące formy wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca uprawniony będzie do żądania od pracownika wskazania numeru rachunku bankowego celem wypłaty wynagrodzenia, chyba że pracownik złoży pismo z prośbą o przekazywanie jego wynagrodzenia do rąk własnych.
  4. Od września 2019r. za pracownika młodocianego będzie uważana osoba, która ukończyła 15 rok życia, ale nie przekroczyła 18 lat. Dopuszczalne będzie zatrudnienie osoby młodocianej, która spełni poniższe warunki:

– ukończy co najmniej 8-letnią szkołę podstawową,

– przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające iż podjęciu danej pracy nie stanowi przeciwwskazanie zdrowotne.

Młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego, które może mieć formę: nauki zawodu, przyuczenia do zawodu, rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

Garść informacji dla przedsiębiorców.

Stawka 9% CIT w 2019

Ustawodawca planuje uchylić stawkę 15% od 2019 roku W jej miejsce miałaby pojawić się preferencyjna stawka podatku CIT równa 9%. Co ważne, miałaby ona zastosowanie do małych podatników, lecz aby móc ją zastosować w danym roku podatkowym przychody w danym roku również nie mogłyby przekroczyć równowartości 1.200.000 EUR.

Wydaje się zatem, że nowe rozwiązanie jest korzystne, a mali podatnicy otrzymają od ustawodawcy w „prezencie” obniżkę stawki podatkowej o 6 punktów procentowych. Jest jednak jeden niuans.

Preferencja nie dla każdego

Stawka 9% będzie mieć zastosowanie jedynie do tych podatników, których dochodowość rozumiana jako relacja dochodu do przychodu nie przekracza 33%. W praktyce zatem wiele firm działających w sektorze usługowym, w szczególności usług niematerialnych, z proponowanej obniżki nie skorzysta. Co istotne, wielu małych podatników dzisiaj korzysta ze stawki 15%, gdyż ustawodawca w obecnym stanie prawnym nie określa kryterium dochodowości. Podatnicy, których dochodowość przekracza jednak 33% nie będą mogli skorzystać ze stawki CIT 9%. Będą oni zobowiązani rozliczać podatek dochodowy wg stawki 19%.

Oznacza to, że dla wielu niewielkich przedsiębiorców nowe przepisy mogą oznaczać wzrost podatków.

Nadpłata VAT lub akcyzy – Urząd Skarbowy zwróci najwyżej 100 tys zł.

Podatnik, który nadpłaci miesięcznie nie więcej niż 100 tys. Zł VAT lub akcyzy, będzie mógł odzyskać zawyżony podatek, nawet gdyby jego ciężar przerzucił już na klientów (czyli gdyby doszło do bezpodstawnego wzbogacenia podatnika). Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw (m.in. ordynacji podatkowej). Zmiany mają wejść w życie już na początku 2019 roku.  

W dniu jutrzejszym wprowadzimy Was w zmiany w rozliczaniu z Fiskusem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *