Zadzwoń do nas
510903547

Co każdy Zarząd wiedzieć powinien o swojej księgowości.

Zarząd organizacji ma prawo i jest to słuszne, sprawdzać pracę księgowości. Dobra współpraca w tym zakresie jest bardzo ważna. Na co zwracać uwagę:

  • Czy i jak prowadzone są księgi rachunkowe? Podpowiemy, że zawsze muszą być, a obecnie prowadzi się je po prostu we właściwych programach.
  • Czy są przechowywane w siedzibie organizacji, czy w biurze rachunkowym? Czy miejsce to jest właściwie zgłoszone do urzędu skarbowego?
  • Pierwszy najważniejszy dokument w zakresie księgowości: polityka rachunkowości- czy jest przyjęta uchwałą zarządu, czy jest właściwie podpisana? Czy jest aktualna?
  • Czy dokumenty finansowe są odpowiednio opisane? Dokumentacja finansowa: każdy dokument kosztowy (rachunek, faktura, rachunek umowy cywilno-prawnej) musi być opisany i zatwierdzony od strony merytorycznej i formalno-rachunkowej (podpisy co najmniej dwóch osób), może być też osobno zatwierdzony do zapłaty.
  • Sprawdź zestawienie rozliczeń z urzędem skarbowym, dzięki temu przekonasz się czy są należności, zobowiązania wobec urzędu czy też Twoja organizacja rozliczana jest na bieżąco?
  • Czy przechowywane są we właściwy sposób teczki osobowe pracowników, czy ich zawartość jest taka, jak powinna być: umowy o pracę, zakres obowiązków, dokumentacja potwierdzająca wykształcenie, przeszkolenie BHP, zaświadczenie lekarskie jest aktualne.
  • Zapytaj jakie deklaracje składa Twoja organizacja do urzędu skarbowego. Czy są one sporządzane na bieżąco.
  • Czy sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok finansowy jest sporządzone, podpisane przez członków zarządu i wysłane do urzędu skarbowego we właściwym