Zadzwoń do nas
510903547

MPP w VAT, czyli mechanizm podzielonej płatności.

MPP w VAT, czyli mechanizm podzielonej płatności-  bez stresu.

 

1 lipca  2018  wchodzi w życie mechanizm podzielonej płatności (MPP) w VAT, w związku z czym do każdego rachunku rozliczeniowego banki/skok otworzą automatycznie (i bezpłatnie) rachunki VAT, na które nabywcy towarów i usług będący podatnikami VAT będą mogli regulować część należności za te zakupy, odpowiadającą kwocie VAT.

Zgodnie z nowymi zasadami MPP w VAT,  rachunki takie będą zakładane od 1.07.2018 dla każdego nowego klienta banku  zostaną też wcześniej założone klientom, którzy mieli już rachunki rozliczeniowe przed tą datą. Numery rachunków zostaną przesłane przedsiębiorcom, a czy ci powinni je zgłosić w US?

Art. 5 ust. 2b pkt 2 i art. 5 ust. 4 ustawy o NIP nakładają na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek zgłaszania posiadanych rachunków bankowych. Nie ma jednocześnie przepisu wyłączającego spod tego obowiązku rachunki VAT. Z art. 9 ust. 1 ustawy o NIP wynika z kolei obowiązek aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika US, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Prowadziłoby to do wniosku, że rachunki VAT powinny być przez podatników zgłaszane w formie aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego.

Jednakże rachunek VAT jest traktowany jako rachunek  techniczny, automatycznie zakładany do każdego konta rozliczeniowego, a znajomość numeru tego rachunku nie jest potrzebna do dokonania na niego przelewu w ramach MPP.

Zapytane o tę kwestię Ministerstwo Finansów stwierdziło, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku zgłaszania rachunków VAT do US. Nie wskazało jednak żadnego uzasadnienia swojej odpowiedzi.

Niebawem druga część artykułu dotycząca MPP, czyli mechanizmu podzielonej płatności w VAT.