Zadzwoń do nas
510903547

Działalność nierejestrowana- nowość w Polsce

Działalność nierejestrowana- nowość w Polsce

Działalność nierejestrowana- nowość w Polsce.

 

Od 30 kwietnia 2018 roku zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5 Prawa Przedsiębiorców, działalność nie podlega obowiązkowi rejestracji w przypadku, gdy miesięczny przychód z takiej działalności nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dzięki działalności nierejestrowej przetestowanie pomysłu działalność będzie łatwiejsze i nie będzie przy tym łamaniem prawa.

 

DLA KOGO NOWE PRZEPISY

– dla osób fizycznych podejmujących działalność w sposób samodzielny.

– dla osób, u których miesięczny przychód z tego tytułu nie przekroczy kwoty 1050 zł.

– dla osób, które  przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy. Ustawodawca wprowadził też tzw. okres przejściowy- jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy (marzec2017 -kwiecień 2018r) nie prowadziłeś firmy, to także możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną.

– dla osób, których działalność nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.

PODATKI

Działalność nierejestrowa nie będzie wymagała posiadania REGON-u, NIP-u, kasy fiskalnej, konta bankowego ani prowadzenia księgowości. Obowiązek podatkowy jednak istnieje. Przychód z działalności nierejestrowanej będzie więc sumował się z Twoimi pozostałymi przychodami i zostanie opodatkowany wg. skali podatkowej (18 lub 32%). Rozliczenia dokonać można przy rozliczeniu rocznym.

Kwestią niewyjaśnioną do tej pory (i nie wynikającą wprost z istniejących przepisów) jest kwestia możliwości uwzględnienia kosztów. Nie wiadomo, czy opodatkowaniu podlegać będzie uzyskany przychód, czy też przychód pomniejszony o koszty (czyli dochód). Kwestia ta zostanie wyjaśniona zapewne dopiero po wydaniu przez Ministerstwo Finansów odpowiednich interpretacji podatkowych.

EWIDENCJA

Na mocy art. 109 ust. 1 ustawy, osoba prowadząca taką działalność zobowiązana będzie  prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Wiąże się to z wystawianiem rachunków swoim klientom. Rachunek powinien zawierać:

  • numer (np. 1/2018),
  • datę wystawienia,
  • nazwę sprzedawcy i nabywcy (ew. imię i nazwisko),
  • nazwę usługi,
  • kwotę do zapłaty.

ZUS

W tym przypadku sprawa jest prosta. Osoba spełniająca warunki do skorzystania z działalności nieewidencjonowanej, nie posiada tytułu ubezpieczenia, w związku z czym nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń.

Oznacza to, że osoba wykonująca działalność nierejestrowaną nie opłaca żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Nie opłaca również zdrowotnej.

Od momentu przekroczenia progu i obowiązku zarejestrowania działalności gospodarczej,  osobę prowadzącą taką działalność zaczynają obowiązywać standardowe regulacje prawne, m. in obowiązek  podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Składki ZUS nie od razu jednak wzrosną do standardowej wysokości. Przez pierwszych 6 miesięcy nową firmę obowiązywać będzie bowiem zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, zaś  przez kolejne dwa lata nowy przedsiębiorca płacić będzie składki ZUS w obniżonej wysokości.