fbpx
Zadzwoń do nas
510903547

Do 25 lat za fałszywe faktury

Fałszywe faktury – nowy taryfikator kar

Minister sprawiedliwości zapowiedział projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz kilku innych ustaw. Nowelizacja przewiduje wyższe kary za czyny związane z wyłudzaniem VAT. Przewidywany taryfikator obejmuje zakres do 25 lat pozbawienia wolności. Warto wspomnieć o tym, że w przypadku mniejszej społecznej szkodliwości czynu pozostanie możliwość stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności chodzi o art. 62 § 1 i 2 (grzywna za niewystawienie lub wadliwe wystawienie faktury). Fałszywe faktury to plaga, która uszczupla budżet państwa.

Fałsz materialny i fałsz intelektualny

Fałsz materialny
Ostatnimi czasy w naszym kraju nasilił się proceder wystawiania fałszywych lub podrabianych faktur. Wiąże to się z tym, że osoby, które odpowiadają za owy proceder aktualnie czują się bezkarnie. Zgodnie z nowym art. 270a Kk karalne byłoby podrabianie lub przerabianie w celu użycia takiej faktury. Za taki czyn będzie grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jest to kara wyższa niż obowiązująca aktualnie kara zapisana w art. 270 Kk.

Fałsz intelektualny
Ten aspekt będzie regulował nowy artykuł 271a Kk. Dotyczy on karalności przestępstwa za ogólną wartość towaru lub usługi, których dotyczy faktura. Celem projektodawców jest uproszczenie i zracjonalizowanie dowodzenia znamionami takiego czynu zabronionego. Wygodna jest rezygnacja z konieczności korzystania w postępowaniu przygotowawczym z wyników postępowania podatkowego.

Kodeks karny tylko za duże sumy

Karalne ma być podanie w fakturze nieprawdziwych danych, które mogą mieć znaczenie dla określenia wysokości należności z tytułu VAT. Odpowiedzialność na podstawie art. 271a Kk ma donosić się jedynie do faktur wystawionych za towary lub usługi, których wartość łączna jest znacząca lub nawet wielka.

Proceder znany od lat

Problem z wyłudzaniem podatku VAT jest znany polskim władzom od kilki lat. Dotyczy on przede wszystkim branży paliwowej o handlu folią typu stretch. Nowa władza postanowiła zakończyć ten proceder. Zmiany w prawie podatkowym oraz zaostrzenie kar mają skutecznie utrudnić oraz odstraszyć potencjalnych oszustów. Przedstawiciele PiS-u zapowiadają także dochodzenie w sprawie przymykania oczu na problem w poprzednich latach.