fbpx
Zadzwoń do nas
510903547

Brak podpisu wykonawcy – odrzucenie oferty?

Brak podpisu wykonawcy – kluczowy problem

Jednym z częstych błędów popełnianych przed przedsiębiorców składających oferty w celu realizacji zamówienia publicznego jest brak podpisu wykonawcy. Wielu przedsiębiorców nie rozumie z czym wiąże się podpisanie oferty i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji jakie to za sobą niesie. Często prowadzi to do zdziwienia i rozczarowania kiedy ich oferta zostaje odrzucona.

Co zrobić z niepodpisaną ofertą?

Powiedzmy że jeden z miejskich urzędów ogłasza przetarg na modernizacje kostki chodnikowej. Na stół urzędu wpływa oferta która idealnie wpasowuje się w wymagania zamawiającego. Niestety oferta nie jest podpisana. Co może zrobić zamawiający? Może wezwać wykonawcę do uzupełnienia oferty. Niestety bardzo często bywa tak, że wykonawcy nie reagują na takie wezwanie. Tu pojawia się problem zamawiającego co powinien z taką ofertą zrobić? Przecież mimo braku podpisu spełnia ona wszystkie wymogi opisane w przedmiocie zamówienia. Tu pojawia się pytanie czy brak podpisu musi skutkować tak surową karą jaką jest odrzucenie oferty?

Odrzucenie oferty jest konieczne

Wyrok z dnia 14 października 2015 wydany przez Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych daje jasno do zrozumienia, że tak:

„podpis pod ofertą gwarantuje, że podpisana oferta, która jest oświadczeniem woli, ma charakter ostateczny i że oferta pochodzi od osoby podpisującej lub od osoby reprezentowanej przez podpisującego.”

Powyższe uzasadnienie określa jak powinien zachować się zamawiający, który ma przed sobą ofertę wykonawcy, na której brakuje podpisu. Podpisanie oferty przede wszystkim wywołuje skutki materialnoprawne. Podpisaną ofertę traktuje się jako oświadczenie woli wykonawcy.

Co dalej?

Po odrzuceniu ofert zamawiający ma obowiązek wybrać najlepszą ofertę, która została złożona w sposób prawidłowy. Problem z zamówieniami publicznymi w naszym kraju jest taki, że prawie zawsze decyduje kryterium ceny. Mało która instytucja publiczna rozpisuje przetargii, które mają inne kryteria niż cena i czas realizacji. Od jakiegoś czasu mówi się o wprowadzeniu zasady in-house, która pozwalałby korzystać jednostkom publicznym z usług firm komunalnych i celowych bez konieczności rozpisywania przetargu.